Wręczenie orderów Świętych Braci Sołuńskich

Bazyli Piwnik wręcza JE Ablowi złoty medal św. św. Braci Sołuńskich

Na zakończenie Boskiej Liturgii w niedzielę święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej JE Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski pozdrowił wszystkich wiernych w języku polskim i ukraińskim. Następnie Przewodniczący Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik za zasługi dla krzewienia prawosławnej kultury i oświaty oraz zaangażowanie w życie i działalność Bractwa wręczył ordery Świętych Braci Sołuńskich:

  • złoty: JE Abp Ablowi
  • srebrny: Sławomirowi Wyspiańskiemu, prof. Krzysztofowi Leśniewskiemu, dr Kamenovi Rikev oraz Ludmile Saulinie.

Bazyli Piwnik wręcza JE Ablowi złoty medal św. św. Braci Sołuńskich