Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina

„Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, który odbędzie się w dniach 20 – 22 maja 2016 roku (piątek – niedziela) w Lublinie. Jest to znaczące wydarzenie na scenie kulturalnej Lublina, którego organizatorami są Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oraz Bractwo świętych Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie.

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina

Festiwal odbędzie się w różnych przestrzeniach Lublina, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina. Organizatorzy pragną zaprezentować wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z trzech różnych perspektyw:

  • historycznej i teologicznej
  • ikonograficznej
  • muzycznej.

SŁOWO

to leitmotiv pierwszego dnia festiwalu w piątek 20 maja 2016 r. Temat wiodący pierwszego dnia to:

Kulturowa tożsamość Lublina. Spotkanie Wschodu i Zachodu

Pierwsza część to konferencja popularno-naukowa składająca się z cyklu trzech wykładów:

  • Wiara, kult, kultura – źródła wielokulturowości Lublina – prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Renesans lubelski. Spotkanie kultur europejskiego Wschodu i Zachodu – prof. dr hab. Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Kaplica Zamkowa Trójcy Świętej – synteza ducha i sztuki chrześcijańskiej – dr Andrzej Frejlich (historyk sztuki, bizantynista z Lubelskiego Muzeum w Lublinie).

Po zakończeniu wykładów w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej będzie miał miejsce koncert pieśni prawosławnych w stylu bizantyńskim w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Wszystkie wydarzenia pierwszego dnia festiwalu odbędą się w godzinach 16.00 – 19.00 na Zamku Lubelskim.


OBRAZ

to leitmotiv drugiego dnia festiwalu w sobotę 21 maja 2016 r. Temat drugiego dnia to:

Ikona – okno wieczności otwarte na teraźniejszość

Na początku drugiego dnia festiwalu będzie miał miejsce finał konkursu IKONA JAKO OKNO ROZMOWY Z BOGIEM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina.

Następnie ok. godz. 10.30 rozpocznie główny blok tematyczny, poświęcony pisaniu ikon i wykład wprowadzający ROZUMIENIE IKONY W TRZECH WYMIARACH:

  • teologicznym
  • jako dzieła sztuki
  • rola ikony w liturgice (ikonostas) i pobożności osobistej.

Następnie około godz. 11.30 rozpoczną się warsztaty prezentujące od strony praktyki ikonopiscy kolejne etapy powstawania ikony.

Wykład i warsztaty poprowadzi Jan Grigoruk, historyk sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), teolog (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Jan Grigoruk praktykuje pisanie ikon w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.

Jan Grigoruk - ikonopisca z z Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu

Jan Grigoruk – ikonopisca z z Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu

Pomiędzy zajęciami będzie można skosztować tradycyjnych wybranych potraw z regionu Południowego Podlasia z możliwością zobaczenia jak są przygotowywane. Potrawy będzie przyrządzać Koło Gospodyń „Aktywne Kobiety” z Jabłecznej.

Wszystkie wydarzenia drugiego dnia festiwalu odbędą się w godzinach 10.00 – 16.00 w Centrum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.


ŚPIEW

to leitmotiv trzeciego dnia festiwalu w niedzielę 22 maja 2016 r. Temat wiodący to:

Śpiew cerkiewny – duchowy zachwyt nad niestworzonym pięknem

Od 9.00 do 19.30 są planowane trzy wydarzenia, które odbędą się w dwóch różnych lokalizacjach.

Boska Liturgia

W czasie Liturgii w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, która rozpczyna się o godz. 9.00 oprawę muzyczną stworzą: w rycie współczesnym – Chór Lubelskiej Katedry oraz w rycie bizantyńskim – Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Warsztaty wokalne

Po Liturgii o godz. 11.30 w Centrum Diecezjalnym przy lubelskiej cerkwi katedralnej przy ul. Ruskiej 15 rozpoczną się warsztaty, prezentujące różne ryty historyczne śpiewu cerkiewnego, prowadzone przez kantora chóru katedralnego – Andrzeja Boubleja oraz dyrygentkę, prowadzącą Chór Żeńskiego Monasteru z Turkowic – Siostrę Eufalię.

Koncert galowy

Wieczorem o godz. 18.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4 odbędzie się uroczysty koncert galowy z udziałem dwóch renomowanych wykonawców zagranicznych: Chóru Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś) oraz Męskiego Chóru Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie (Serbia).

Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś)

Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś) na jubileuszowym XV MFKW w 2010 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w imprezach festiwalowych, na które jest
wstęp wolny.

Dodatkowe informacje można znaleźć


Festiwal „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Jest to impreza partnerska festiwalu Wielokulturowy Lublin, realizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie.