Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W szesnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej.

 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

11. W tych dniach, udał się wszedł Jezus do miasta zwanego Nain, a szli z Nim uczniowie Jego i tłum wielki.
12. Gdy zaś zbliżał się do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, a była ona wdową. Był też z nią znaczny tłum z miasta.
13. I ujrzawszy ją, Pan, wzruszony, ulitował się nad nią i powiedział jej: – Nie płacz!
14.1 przystąpiwszy, dotknął mar, niosący je stanęli, a On powiedział: – Młodzieńcze, mówię ci, powstań!
15. A umarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go matce jego.
16. Strach zaś ogarnął wszystkich i wychwalali Boga, mówiąc: – Prorok wielki jest postawiony wśród nas; oraz: – Bóg nawiedził lud swój.

Łk 7, 11-16; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.