Współczesne apostolstwo

Prezentujemy kazanie ks. Korneliusza Wilkiel – proboszcza parafii prawosławnej w Biłgoraju. Pouczenie mówiące o sile apostolstwa w kontekście Św. Apostoła Filipa wygłoszone było w czasie Boskiej Liturgii w dniu konferencji duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej, 14 grudnia br. w lubelskiej katedrze. Zapraszamy!

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.