Wybitny chrześcijański poeta bułgarski gościł w Lublinie

Spotkanie z Kalinem Mikhajlovem - bułgarskim poetą chrześcijańskim

Lubelskie koło terenowe Bractwa CIM na swoim kolejnym spotkaniu plenarnym miało zaszczyt gościć wybitnego bułgarskiego intelektualistę, poetę i literaturoznawcę Kalina Mikhajlova, który na co dzień wykłada literaturę zachodnio-europejsą na Uniwersytecie Sofijskim. W czasie spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się z twórczością poety, który czytał swoje piękne wiersze. Przekłady poezji Kalina Mikhajlova, opracowane przez studentów Bałkanistyki UMCS, odczytał dr Kamen Rikev, który poprowadził tą ciekawą prezentację. Spotkanie odbyło się w niedzielę 14 maja 2017 r. po zakończeniu Boskiej Liturgii w centrum diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15. Miało ono charakter interaktywny, gdyż na zakończenie Kalin Mikhajlov odpowiadał na wiele pytań zgromadzonego audytorium.