Wybory w Bractwie CiM

Wybory w lubelskim kole terenowym Bractwa CiM

W niedzielę 18 listopada br. w Lublinie odbyły się wybory władz lubelskiego koła terenowego Bractwa CiM na kolejną 3-letnią kadencję. W niedzielny poranek członkowie lubelskiego koła uczestniczyli w Boskiej Liturgii w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego, odprawianej pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla. Po zakończeniu służby w świetlicy parafialnej odbyły się wybory. Licznie zebranych Braci i Siostry z lubelskiego koła zaszczycili swoją obecności Władyka Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, a także przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik oraz Radosław Kowalczyk –

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wprowadzającego Arcybiskupa Abla, który w swojej mowie poruszył wiele istotnych wątków, związanych z tragiczną historią Prawosławia w diecezji lubelsko-chełmskiej, a także zaakcentował historyczną rolę bractw prawosławnych, szczególnie w okresie unii brzeskiej pod koniec XVI wieku, w obronie świętej wiary prawosławnej.
zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Misja Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Następnie głos zabrał przewodniczący Bazyli Piwnik, który przypomniał licznie zebranym zasadnicze przesłanie misji i główne cele Bractwa CiM. Zachęcał też zebranych do podjęcia idei zorganizowania w Lublinie brackiego przedszkola. Takie palcówki oświatowe działają już z sukcesem w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, a kolejna jest w trakcie organizacji w Siemiatyczach, toteż Lublin mógłby stać się kolejnym miastem, gdzie działa przedszkole Bractwa CiM.

Wybory władz koła terenowego w Lublinie

Następnie odbyły się wybory władz koła terenowego w Lublinie Bractwa CiM na kolejną 3-letnią kadencję. Obecni na spotkaniu członkowie koła na przewodniczącego zebrania wybrali jednogłośnie prof. Krzysztofa Leśniewskiego. W kolejnym kroku spośród zebranych wybrano komisję skrutacyjną i przystąpiono do wyboru władz. W wyniku wielu głosowań wybrano na kolejną kadencję władze lubelskiego koła terenowego w następującym składzie:

Zarząd

  • Sławomir Wyspiański – przewodniczący
  • Kamen Rikev – wiceprzewodniczący
  • Urszula Garbacz – sekretarz
  • Jan Marczuk – skarbnik
  • Ludmiła Saulina – członek
  • Anna Ginszt – członek.

Komisja rewizyjna

  • Aleksander Kowalski – przewodniczący
  • Sergiusz Bukharin – członek.

Na zakończenie przewodniczący Bazyli Piwnik złożył gratulacje nowo wybranym władzom i podziękował licznie zebranych braciom i siostrom za przybycie i udział w wyborach.