Wybory w Bractwie CiM

Wybory w lubelskim kole terenowym Bractwa CiM

W niedzielę 18 listopada br. w Lublinie odbyły się wybory władz lubelskiego koła terenowego Bractwa CiM na kolejną 3-letnią kadencję. W niedzielny poranek członkowie lubelskiego koła uczestniczyli w Boskiej Liturgii w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego, odprawianej pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla. Po zakończeniu służby w świetlicy parafialnej odbyły się wybory. Licznie zebranych Braci i Siostry z lubelskiego koła zaszczycili swoją obecności Władyka Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, a także przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik oraz Radosław Kowalczyk –

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wprowadzającego Arcybiskupa Abla, który w swojej mowie poruszył wiele istotnych wątków, związanych z tragiczną historią Prawosławia w diecezji lubelsko-chełmskiej, a także zaakcentował historyczną rolę bractw prawosławnych, szczególnie w okresie unii brzeskiej pod koniec XVI wieku, w obronie świętej wiary prawosławnej.
zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Misja Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Następnie głos zabrał przewodniczący Bazyli Piwnik, który przypomniał licznie zebranym zasadnicze przesłanie misji i główne cele Bractwa CiM. Zachęcał też zebranych do podjęcia idei zorganizowania w Lublinie brackiego przedszkola. Takie palcówki oświatowe działają już z sukcesem w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, a kolejna jest w trakcie organizacji w Siemiatyczach, toteż Lublin mógłby stać się kolejnym miastem, gdzie działa przedszkole Bractwa CiM.

Wybory władz koła terenowego w Lublinie

Następnie odbyły się wybory władz koła terenowego w Lublinie Bractwa CiM na kolejną 3-letnią kadencję. Obecni na spotkaniu członkowie koła na przewodniczącego zebrania wybrali jednogłośnie prof. Krzysztofa Leśniewskiego. W kolejnym kroku spośród zebranych wybrano komisję skrutacyjną i przystąpiono do wyboru władz. W wyniku wielu głosowań wybrano na kolejną kadencję władze lubelskiego koła terenowego w następującym składzie:

Zarząd

  • Sławomir Wyspiański – przewodniczący
  • Kamen Rikev – wiceprzewodniczący
  • Urszula Garbacz – sekretarz
  • Jan Marczuk – skarbnik
  • Ludmiła Saulina – członek
  • Anna Ginszt – członek.

Komisja rewizyjna

  • Aleksander Kowalski – przewodniczący
  • Sergiusz Bukharin – członek.

Na zakończenie przewodniczący Bazyli Piwnik złożył gratulacje nowo wybranym władzom i podziękował licznie zebranych braciom i siostrom za przybycie i udział w wyborach.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close