Wykład Archimandryty Stefana Šarića z Serbii

Serbski Archimandryta Stefan Šarić prowadzi wykład w ramach Bractwa CiM

W niedzielę 28 lutego 2016 r. na spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego z wykładem wystąpił Archimandryta Stefan Šarić z Serbii. Ojciec Stefan, który przybył do Polski na zaproszenie JE Arcybiskupa Abla z liczną grupą wiernych prawosławnych z Serbii, opowiadał licznie zebranym słuchaczom o dynamicznie odradzającym się życiu prawosławnym we współczesnej Serbii, a także trudnych, częstokroć naznaczonych tragiczną historią, relacjach tego pięknego bałkańskiego kraju z sąsiadami: Chorwacją, Macedonią, Kosowem i Czarnogórą, która religijnie i kulturowo jest wręcz integralną częścią historycznej Serbii. To interesujące spotkanie tradycyjnie odbyło się po zakończeniu Boskiej Liturgii w świetlicy parafii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie przy ul. Ruskiej 15.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest Ojcze Wasz punkt widzenia na to, że kraje chrześcijańskie takie jak Serbia, ojczyzna św. Mikołaja Serbskiego i wielu życzliwych, bogolubiwych, dobrych ludzi, a obecnie Ukraina, są doświadczane wojnami i cierpieniami?

 

 

Jaka jest obecnie sytuacja i los prawosławnych Serbów w Kosowie?

 

 

Jakie są współcześnie relację pomiędzy Czarnogórą i Serbią, kulturowo jednym narodem i krajem, w sensie politycznym dwoma państwami.