Wykład ks. dra Arkadiusza Aleksiejuka

Język nagrania - polski

Sw. Cyryl i MetodyPrezentujemy wykład pt. Kulturotwórcza rola dziedzictwa św. Braci z Sołunia, który został wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji dotyczącej 1150-lecia Misji św. św. Cyryla i Metodego w krajach Europy Środkowej. Prelegentem jest ks. dr Arkadiusz Aleksiejuk, wykładowca  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Publikację prezentujemy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Zapis nagrania – Marcin Ochrymiuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.