Wykład metr. Krzysztofa z Czech

Język nagrania - rosyjski

Sw. Cyryl i MetodySerdecznie zachęcamy do wysłuchania referatu pt. Życie i działalność śww. braci Cyryla i Metodego, wygłoszonego przez JE Metropolitę Krzysztofa z Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowackich (Czechy). Wykład został odczytany na międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej 1150-lecia Misji św. św. Cyryla i Metodego w krajach Europy Środkowej, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca w Warszawie. Publikację prezentujemy dzięki uprzejmości organizatora konferencji Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Zapis nagrania – Marcin Ochrymiuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.