Wyruszyli na Św. Górę Grabarkę

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

XXI Piesza Pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę13 sierpnia br. po raz kolejny z Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej wyruszyła piesza pielgrzymka na uroczystości Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce. Pielgrzymowanie rozpoczęło się Boską Liturgią oraz molebnem w intencji pątników. Z arcypasterskim słowem do wiernych zwrócił się ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel. Podążająca wraz z duchowym opiekunem ks. Marcinem Gośckiem 100-osobowa grupa pielgrzymów dotrze na Św. Górę 17 sierpnia. Materiał przygotowali – Katarzyna Rabczuk i ks. Jarosław Szczur.