Wystąpienie dr. Grzegorza Kuprianowicza w Sahryniu

Język nagrania - ukraiński

Dr Grzegorz Kuprianowicz w SahryniuZapraszamy do wysłuchania wystąpienia dr. Grzegorza Kuprianowicza – prezesa Towarzystwa Ukraińskiego w Sahryniu 10 maja 2013 r. W tym dniu prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel celebrował  coroczne nabożeństwo żałobne za dusze ukraińskich prawosławnych mieszkańców Sahrynia i okolicznych miejscowości zamordowanych w 1944 r.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.