Wyświęcenie cerkwi w Lublinie

Wyświęcenie cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności w Lublinie

W trzeci dzień Paschy 2017 roku dokonano w Lublinie rekonsekracji zabytkowej cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności, która znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Ta zabytkowa świątynie była poddana trwającej trzy lata renowacji. Jej ponowne wyświęcenie było zwieńczeniem prac remontowych, których szczególnie widocznym efektem są nowe piękne freski we wnętrzu tej kameralnej cerkwi. Rekonsekracji dokonało duchowieństwo diecezji lubelsko-chełmskiej pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla. W czasie uroczystości Władyka Abel nagrodził złotym napierstnym krzyżem ks. Jarosława Szczura, dyrektora naszego portalu, w uznananiu jego duszpasterskich zasług. W naszym serwisie prezentujemy reportaż filmowy z tego wydarzenia.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.