XIII Konferencja Cyrylo-Metodiańska

XIII Konferencja Cyrylo-Metodiańska

Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie już po raz XIII zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskupa Abla. W tym roku zebranych naukowców z całej słowiańskiej Europy zaszczycił swoją obecnością JE Ambasador Bułgarii w Polsce Pan Emil Savov Yalnazov. Konferencję uroczyście otworzył JE Arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chermskiej. Poniżej prezentujemy mowę otwarcia naszego Władyki, kilka migawek fotograficznych, a także cały program tego bogatego wydarzenia naukowego. Konferencja odbyła się w dniach 11-12 maja 2017 r, w Centrum Diecezjalnym w Lublinie, a także na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Migawki fotograficzne

Program XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

Ikona św. św. Cyryla i Metodego

Ikona św. św. Cyryla i Metodego

Dzień I – 11 maja 2017 r. (czwartek)

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ul. Ruska 15

14.00–14.30 Otwarcie konferencji

14.30–16.00 Sesja pierwsza. Moderator: Petar Sotirow

 • Nikolai Chervencov, Naukowe Towarzystwo Bułgarystów w Mołdawii
  Обучение на родния език и история сред българите в Република Молдова
 • Mariyana Tsibranska-Kostova, Bułgarska Akademia Nauk
  Среднолатинската антилатинска полемика на славянския юг през призмата на езика
 • Mariola Walczak-Mikołajczak, UAM w Poznaniu
  Jak pisano o pisaniu?
 • Andrzej Konachowicz, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
  Cyrylometodiańskie wezwania świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu

16.00–16.30 Przerwa

16.30–18.30 Sesja druga. Moderator: Mariyana Tsibranska-Kostova

 • Rositsa Koleva, Uniwersytet Gdański
  Била ли е грешница света равноапостолна Мария Магдалина – една свята подвижница в ребус от грешки и конспирации
 • Maya Ivanova, UAM w Poznaniu
  Кирил и Методий, тяхното дело и науката за тях
 • Dorota Głuszak, UMCS w Lublinie
  O trudnościach w przekładzie rzeczowników w XVII-wiecznej publicystyce rosyjskiej
 • Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Derywaty augmentatywne w serbskiej leksyce potocznej
 • Tina Jugović, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
  Sociokulturno vedenje in začetno usvajanje slovenščine kot neprvega tujega jezika

18.30 Dyskusja i koktajl

Dzień II – 12 maja 2017 r. (piątek)

UMCS, Wydział Humanistyczny, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, s. 102 B

9.00–10.30 Sesja trzecia. Moderator: Kamen Rikev

 • Weronika Markowska, UMCS w Lublinie
  Modalność, efektywność i atrakcyjność w fonodydaktyce języka rosyjskiego
 • Emil Chról, Ukrainistyka UMCS w Lublinie
  Внутренняя эволюция героев монодрам Евгения Гришковца
 • Ganna Kucherevych, Ukrainistyka UMCS
  Семантико-функціональна характеристика української математичної термінології у порівнянні з польською
 • Oliwia Bogusz, Rusycystyka UMCS
  Konstrukcja czasu i organizacja przestrzeni w opowiadaniach o samotności Jeleny Dołgopiat
 • Natalia Żyłka, Rusycystyka UMCS
  Ukraińskie ludowe zwyczaje i obrzędy w opowieściach Mikołaja Gogola „Wieczory na futorze niedaleko Dikańki”
 • Ewelina Szuba, Rusycystyka UMCS
  Возвращение к источникам – обереги
 • Wiktoria Łukasiewicz, Rusycystyka UMCS
  Motyw ogrodu i symbolika kwiatów w opowiadaniu „Апеллесова черта” Borysa Pasternaka

10.30–11.00 Przerwa

11.00–12.30 Sesja czwarta. Moderator: Robert Bońkowski

 • Anna Mikiciuk, Ukrainistyka UMCS
  Nazwy lasów na południowym Podlasiu (na materiale z powiatu bialskiego)
 • Ida Tylega, Bałkanistyka UMCS
  „Życzenia kawowe” jako zjawisko współczesnej kultury bułgarskiej
 • Karolina Sikora, Bałkanistyka UMCS
  Bułgarski prawosławny chrzest oczami Internautów dzisiejszych czasów
 • Martyna Wiatrzyk, Bałkanistyka UMCS
  Nazwy hodowli psów rasowych w Bułgarii – analiza semantyczno-motywacyjna
 • Mateusz Łagożny, Bałkanistyka UMCS
  Bułgarskie media o Polsce i Polakach podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2016 r.
 • Marek Olejnik, UMCS w Lublinie
  Antroponimy niederywowane w starostwie grabowieckiem w XVI–XVII wieku

12.30–12.45 Przerwa

12.45–14.00 Sesja piąta. Moderator: Mariola Walczak-Mikołajczak

 • Svetla Dzhivtereva, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria)
  Концептът „красиво“ в контекста на българската фолклорна обредност
 • Maya Angelova, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria)
  Идеите на проф. Стефан Киров (1862–1943) за обединение на народите във времена на криза на Балканския съюз и на панславянската идея
 • Daniela Kamarincheva, Velislava Doneva, Uniwersytet im. Angeła Kyncheva w Ruse (Bułgaria)
  Езиковите тревоги на един български интелектуалец от началото на XX век
 • Dimka Savova, Uniwersytet Sofijski / UMCS w Lublinie
  Глаголи с форманта си / sobie в българския и в полския език
 • Kalin Mikhaylov, Uniwesrytet Sofijski (Bułgaria)
  Сонетите на Димитър Тополин (Попниколов) като опит за респиритуализиране на сонетната форма
 • Kamen Rikev, UMCS w Lublinie
  Co ilustrują ilustracje? Graficzne wyobrażenia Bałkanów w polskiej prasie z drugiej połowy XIX wieku

14.00–14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji