Wykład prof. Aleksandra Mramornowa

Spotkanie z prof. Aleksandrem Mramornowem z Moskwy

Na spotkaniu Lubelskiego Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego 26 kwietnia 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć prof. Aleksandra Mramornowa z Moskwy (sekretarza wydawnictwa dokumentów Soboru Lokalnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 1917/1918), który wygłosił wykład pt. WIELKI SOBÓR MOSKIEWSKI 1917/1918 I JEGO RECEPCJA DLA WSPÓŁCZESNEJ CERKWI ROSYJSKIEJ. Ten bardzo ważny sobór odbywał się już w czasie tragicznej dla Prawosławia bolszewickiej rewolucji, a jego owoce cerkiew rosyjska może zbierać dopiero dzisiaj, w XXI wieku, czyli po stu latach od jego zakończenia. Wykład odbył się we czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy Parafii Katedralnej w Lublinie przy ul. Ruskiej 15. Swoją obecnością zaszczycił nas nasz Arcypasterz Władyka Abel, który otworzył spotkanie, a także duchowieństwo z naszej diecezji. Wykład był prowadzony w języku rosyjskim. Prezentujemy zapis audio pierwszej części tego ciekawego spotkania, a także kilka migawek fotograficznych.