Kazanie na święto Zaśnięcia Bogurodzicy

Zachęcamy do wysłuchania świątecznej homilii Arcybiskupa Abla wygłoszonej w czasie uroczystości w Wólce Kraśniczyńskiej. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy zgromadziło w niewielkiej, cmentarnej świątyni licznych gości oficjalnych, parafian oraz sympatyków Prawosławia. Hierarcha w swym słowie szczególnie podkreślał znaczenie Bogurodzicy w dziele zbawienia oraz w oparciu o jej żywot ukazywał drogę, opartą na miłości i posłuszeństwie dla współczesnego człowieka.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.