Zespół Orth-power. Mali tutejsi z Białegostoku

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Zespół Dziecięcy „Orth-power. Mali tutejsi” Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. śww. Cyryla i Metodego - BiałystokXVIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Występ Zespołu Dziecięcego „Orth-power. Mali tutejsi” Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. śww. Cyryla i Metodego z Białegostoku miał miejsce w czasie sobotniego koncertu w Terespolu.

Źródło: www.mfkw.pl