Zespół Tutejsza Szlachta z Mińska na Białorusi

Język nagrania: białoruski

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichZespół „Tutejsza Szlachta” Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl