Zespół Werwoczki z Orli

Język nagrania - ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichZespół „Werwoczki” z Orli k. Białegostoku na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl