Zespół Wokalny Kardia z Białegostoku

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichZespół Wokalny „Kardia” Parafii Prawosławnej pw. św. Ducha w Białymstoku na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl