Zmarł Iwan Banaszczuk – przewodniczący Towarzystwa „Chołmszczyna” we Lwowie

Język nagrania - ukraiński

Iwan Banaszczuk w SahryniuZapraszamy do wysłuchania jednej z ostatnich zarejestrowanych rozmów z Iwanem Banaszczukiem – wieloletnim przewodniczącym Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna”, który zmarł 26 czerwca 2013 r.

Śp. Iwan Banaszczuk urodził się we wsi Posadów k. Tomaszowa Lubelskiego w 1934 r. Podobnie jak tysiące prawosławnych Ukraińców z Chełmszczyzny, w obliczu zagrożenia życia podczas zmagań polsko-ukraińskich musiał wraz z rodziną uciekać z ziemi ojczystej na Ukrainę Radziecką. Opowiedział nam o losach swojej rodziny oraz o potrzebie przekazywania pamięci o Chełmszczyźnie potomkom tych, którzy musieli ją opuścić. Rozmowa przeprowadzona została w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego 27 września 2012 r. w parafii św. metr. Piotra Mohyły w Lublinie, dokąd przybyli pielgrzymi z Towarzystwa „Chołmszczyna” we Lwowie.