Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

W dniach 12 i 13 maja 2016 r. w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. Zorganizował ją Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Ekscelencja Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Prezentujemy krótki wykład władyki Abla otwierający to ważne spotkanie naukowców humanistów z całej słowiańskiej Europy, a także niewielką galerię fotograficzną.

Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

12 maja 2016 r. (czwartek), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ul. Ruska 15

10.00–10.30 Otwarcie konferencji

10.30–12.00 Pierwsza sesja plenarna

 • Maria P. Zhigalova, Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Взаимосвязь языка и христианской культуры в художественном произведении (на примере творчества Н. Ковалевича)
 • Inna A. Szwed,  Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Эсхатология в народно-библейских традициях белорусов
 • Ludmiła Siryk, UMCS w Lublinie, Полікультурність творчості українських неокласиків
 • Kamen Rikev, UMCS w Lublinie, Atanas Dałczew we współczesnych antologiach bułgarskiej poezji chrześcijańskiej
 • Oliwia Bogusz, UMCS w Lublinie, Motywy oniryczne w prozie Jeleny Dołgopiat
 • Sławomir Wyspiański, Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego w Lublinie, Działalność Koła Terenowego BP św. Cyryla i Metodego w Lublinie

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.00 Druga sesja plenarna

 • Christina Markou, Tracki Uniwersytet Demokryta w Komotini, Grecja, Концептът СВОБОДА в български и новогръцки: опит за сравнение въз основа на лексикографски данни
 • Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Serbskie żargonizmy czasownikowe z prefiksem na-
 • Elena Kanevska-Nikolova, Uniwersytet Płowdiwski, Bułgaria, Езикови нагласи към здравната терминология в принтмедиите и в разговорната реч
 • Rusalena Pendzhekova-Hristeva, Uniwersytet Płowdiwski, Bułgaria, Архивните ресурси на Смолянския архив – скрижали на паметта за Родопите
 • Tina Jugović, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia, Dober tek: o izbranih problemih neprevedljivih leksemov v južnoslovanskih jezikih
 • Petar Sotirov, UMCS w Lublinie, O bułgarsko-polskiej asymetrii w zakresie archaizacji leksyki

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00 Trzecia sesja plenarna

 • Agnieszka Dudek–Szumigaj, UMCS w Lublinie, Uwagi o pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny
 • Marek Olejnik, UMCS w Lublinie, Elementy wschodniosłowiańskie w mikrotoponimii południowego Podlasia
 • Marcin Kojder, UMCS w Lublinie, Nazwiska motywowane imionami chrześcijańskimi w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie
 • Emil Chról,  UMCS w Lublinie, Исследование общественно-языковых контактов (на примере польско-украинского билингвизма с русской диглоссией)
 • Dorota Głuszak, UMCS w Lublinie, Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в Курантах XVII века)
 • Piotr Złotkowski, UMCS w Lublinie, Formacje antroponimiczne na –uk, –(cz)uk w historycznym nazewnictwie osobowym mieszczan i chłopów w okolicach Brańska na Podlasiu
 • J. Samijlika, Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Цэнтральнацеляханская падгрупа паўночнабрэсцкіх гаворак

16.00–16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

UMCS, Wydział Humanistyczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, p. 428

17.30–18.30 Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Dwie archaiczne słowiańskie wyspy językowo-kulturowe – Rodopy i Polesie.

13 maja 2016 r. (piątek)

9.00–16.00 Wyjazd terenowy uczestników międzynarodowego projektu badawczego Rodopy i Polesie.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close