Ewangelia – arcykapłańska modlitwa Jezusa

Ewangelia - białe szaty

W siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim przypada święto Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego. W tym dniu jest czytana Ewangelia wg św. Jana Arcykapłańska modlitwa Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Arcykapłańska modlitwa Jezusa

1. W tym czasie, wzniósłszy Jezus oczy swe ku niebu, rzekł: – Ojcze, godzina nadeszła. Uwielbij swego Syna, aby Syn Ciebie uwielbił
2. i aby wszystkiemu, co Mu dałeś, dał życie wieczne, wedle władzy, którą Mu dałeś nad wszelkim ciałem.
3. Tym zaś jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
4. Ja uwielbiłem Cię na ziemi, dokonawszy dzieła, które Mi powierzyłeś, abym je wykonał.
5. A teraz uwielbij Mnie Ty, Ojcze, u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, nim świat zaistniał.
6. Twoje imię objawiłem ludziom, których Mi dałeś ze świata; byli Twoi, a Ty Mi ich dałeś i Słowa Twego strzegli.
7. Teraz poznali, że wszystko, co Mi dałeś, jest od Ciebie;
8. albowiem Słowa, które Mi dałeś, dałem im, a oni przyjęli i poznali prawdziwie, że od Ciebie przyszedłem, i uwierzyli, że to Ty Mnie wysłałeś.
9. Ja proszę za nimi; nie za świat proszę, ale za tych, których Mi dałeś, bo Twoimi są.
10. I wszystko Moje Twoim jest, a Twoje – Moim, i w nich jestem uwielbiony.
11. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, Ja zaś idę do Ciebie. Ojcze Święty, ustrzeż w imię Twoje tych, których Mi dałeś, aby byli jedno jak My.
12. Gdy byłem z nimi, strzegłem w Twoje imię tych, których Mi dałeś, i ochroniłem, i nikogo z nich nie straciłem, prócz syna zatracenia – aby się Pismo wypełniło.
13. Teraz zaś idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby w nich radość Moja była zupełna.

J 17, 1-13; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close