Ewangelia – błogosławieństwa

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk - purpurowe szaty

W czwartę niedzielę Wielkiego Postu przypada święto wielkiego anachorety z góry Synaj żyjącego w VI w. św. Jana Klimaka, autora duchowego dzieła “Drabina”. Z tego tytułu w cerkwi czytana Ewangelia wg św. Mateusza – błogosławieństwa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. W swoim kazaniu JE Arcybiskup Abel przywołał postać tego ważnego świętego.

Błogosławieństwa

Rozdział 4.
25.W tych dniach, w ślad za Jezusem ruszyły liczne tłumy z Galilei i z Dziesięciogrodu, i Jerozolimy, i Judei, i z tamtej strony Jordanu.
Rozdział 5.
1. Zobaczywszy zaś tłumy, wszedł na górę i gdy usiadł, przystąpili do Niego
uczniowie Jego.
2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:
3. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
4. Błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni.
5. Błogosławieni cisi, albowiem oni będą dziedziczyć ziemie.
6. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni doznają miłosierdzia.
8. Błogosławieni czyści sercem, albowiem oni Boga widzieć będą.
9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
10. Błogosławieni prześladowani za sprawiedliwość, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
11. Błogosławieni jesteście, kiedy znieważać was będą i prześladować, i mówić wszelkie zło przeciwko wam, oczerniając was ze względu na mnie.
12. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka wasza nagroda w niebiosach.

 

Mt 4, 25; 5, 1-12, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ikona św. Jana Klimaka

Ikona św. Jana Klimaka

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close