Ewangelia na Niedzielę Palmową

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Palmowa Niedziela to jedno z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu w cerkwi prawosławnej jest czytany fragment Ewangelii wg św. Jana. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa Apostoła Pawła z listu do Filipian.

Namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii

1. Sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, tam, gdzie był Łazarz, którego wskrzesił z martwych.
2. Przygotowali Mu tam wieczerzę i Marta usługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy zasiadali z Nim.
3. Maria zaś, wziąwszy miarę prawdziwego, drogocennego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. A dom wypełnił się zapachem olejku.
4. Judasz zaś, Iskariota, jeden z Jego uczniów, który miał Go wydać, mówi:
5. – Dlaczego nie można było sprzedać tego olejku za trzysta denarów i rozdać je biednym?
6. Powiedział zaś to, nie żeby mu chodziło o biednych, ale że był złodziejem i skarbonkę mając, nosił, co do niej wrzucano.
7. Jezus zaś powiedział: – Zostaw ją, aby na dzień złożenia Mnie do grobu mogła to zachować.
8. Biednych bowiem u siebie zawsze macie, Mnie zaś – nie zawsze.
9. Tłum wielki Żydów dowiedział się, że tam jest, i przybył nie tylko ze względu na Jezusa, ale i aby zobaczyć Łazarza, którego [On] wskrzesił z martwych.
10. Arcykapłani zaś postanowili, aby i Łazarza zabić,
11. wielu bowiem, spośród Żydów, z jego powodu odeszło i uwierzyło w Jezusa.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

12. Nazajutrz wielki tłum, który przyszedł na Święto, usłyszawszy, że Jezus nadchodzi do Jerozolimy,
13. wziął gałązki palmowe i wyszedł Mu na spotkanie, i wołał:
Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi
w imieniu Pana,
król Izraela.
14. Jezus zaś, znalazłszy osiołka, wsiadł na niego, jak jest napisane:
15. Nie lękaj się, córko Syjonu,
Oto król twój przychodzi,
Siedząc na źrebięciu oślim.
16. Tego uczniowie najpierw nie zrozumieli, dopiero kiedy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że tak było o Nim napisane i tak Go powitali.
17. Tłum, który był z Nim, świadczył, że Łazarza wezwał z grobowca i wskrzesił go z martwych.
18. Dlatego tłum Go witał, że słyszał, iż On ten znak uczynił.

J 12, 1-18, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close