Ewangelia na Nowy Rok – święto Obrzezania

Ewangelia - białe szaty

W Nowy Rok 1. stycznia w cerkwi przypada święto Obrzezania Jezusa Chrystusa i jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Poświęcenie Jezusa w świątyni

20. W tym czasie pasterze powrócili, wielbiąc i sławiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli tak, jak to im zostało powiedziane.
21. A gdy dopełniło się dni osiem, by Go obrzezać, zostało Mu nadane imię Jezus, przez anioła oznajmione przed Jego poczęciem w łonie matki.

Dzieciństwo Jezusa

40. A dziecko dorastało i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boga była na Nim.
41. Rodzice Jego chodzili każdego roku do Jeruzalem na Święto Paschy.
42. I stało się, gdy miał lat dwanaście, że poszli zgodnie ze zwyczajem na święto.
43. I dobiegły końca dni pobytu; kiedy wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jeruzalem, rodzice Jego zaś nie wiedzieli o tym.
44. Sądząc, że jest wśród współtowarzyszy podróży, przeszli dzień drogi i szukali Go pośród krewnych i znajomych,
45. a nie znalazłszy, powrócili do Jeruzalem, szukając Go.
46. I stało się, że po trzech dniach znaleźli Go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i stawiającego im pytania.
47. Ci wszyscy, którzy Go słuchali, nie mogli się nadziwić bystrości Jego umysłu i odpowiedziom.
48. Widząc Go, zdziwili się, a matka Jego rzekła do Niego: – Synku, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja, pełni bólu, szukaliśmy Cię.
49. I rzekł im: – Jak to szukaliście Mnie? Czyż nie wiedzieliście, że trzeba Mi być w tym, co jest Mego Ojca?
50. Oni zaś nie pojęli Słowa, które im powiedział.
51. I zszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i był im posłuszny. Matka zaś Jego zachowywała wszystkie te Słowa w swoim sercu.
52. Jezus zaś wzrastał w mądrości, w latach oraz w łasce u Boga i u ludzi.

 

Łk 2; 20-21, 40-52; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close