Ewangelia na święto Wszystkich Świętych

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy przypada święto Wszystkich Świętych. W tym dniu jest czytana w cerkwi prawosławnej Ewangelia wg św. Mateusza. W katedrzeprawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze JE Abp Abel. Słowa Ewangelii poprzedziło czytanie z Dziejów Apostolskich.

Rozdział 10

32. Rzecze Pan swoim uczniom, każdego kto wyzna Mnie przed ludźmi, wyznam go i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
33. Każdego zaś, kto wyprze się Mnie przed ludźmi, wyprę się i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
37. Miłujący ojca i matkę ponad Mnie nie jest Mnie godny. I miłujący syna lub córkę ponad Mnie nie jest Mnie godny.
38. I ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godny.

Rozdział 19

27. Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł Mu: – Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy w ślad za Tobą. Co nam za to będzie?
28. Jezus zaś odrzekł: – Amen, mówię wam, że wy, którzy poszliście w ślad za Mną przy powtórnym narodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.

29. I każdy, kto zostawi domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola dla Imienia Mego, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

30. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

 

Mt 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close