Ewangelia o uzdrowieniu dwóch ślepych

Ewangelia - białe szaty

W siódmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu dwóch ślepych. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Uzdrowienie dwóch ślepych

27. W tych dniach, gdy Jezus odchodził, szło [za Nim] dwóch niewidomych, którzy krzyczeli i wołali: – Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!
28. Gdy zaś przyszedł do domu, podeszli do Niego niewidomi, a Jezus mówi do nich: – Czy wierzycie, że mogę to uczynić? – Mówią Mu: – Tak, Panie.
29. Wtedy dotknął oczu ich, mówiąc: – Wedle wiary waszej niech się wam stanie.
30. I otwarły się oczy ich. A Jezus przykazał im surowo, mówiąc: – Baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział.
31. Oni zaś wyszedłszy, roznieśli wieść o Nim po całej tej ziemi.
32. Gdy zaś wychodzili, oto przyprowadzili Mu niemego opętanego człowieka.
33. I gdy wypędzony został demon, niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: – Nigdy nic takiego nie objawiło się w Izraelu.
34. Faryzeusze zaś mówili: – Imieniem władcy demonów wyrzuca demony.
35. I przechodził Jezus przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa, i lecząc wszelką chorobę, i wszelką niemoc.

 

Mt 9, 27-35 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close