Ewangelia przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Ewangelia

13 września br. w piętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii została odczytana Ewangelia wg św. Jana przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które według nowego stylu przypada 14 września.  Ewangelię w lubelskiej katedrze odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił władyka Jerzy – biskup siemiatycki, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, który gościł tego dnia w Lublinie.

 

13. Rzecze Pan: nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, co z nieba zstąpił – Syn Człowieczy.
14. I jak Mojżesz podniósł w górę węża na pustym, tak trzeba wywyższyć Syna Człowieczego,
15. aby każdy wierzący w Niego miał życie wieczne.
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne.
17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony.

 

J 3, 13-17 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close