Ewangelia – przypowieść o siewcy

Ewangelia - białe szaty

W XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza – przypowieść o siewcy. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił proboszcz lubelskiej parafii katedralnej ks. mitrat Andrzej Łoś..

 Przypowieść o siewcy

5. Rzecze Pan taką przypowieść: – Wyszedł siewca, aby siać ziarno swoje. I gdy siał, jedno upadło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je.

6. A inne upadło na skałę i gdy wzeszło, uschło, ponieważ nie miało wilgotnej ziemi.
7. Inne zaś padło pośród cierni, a ciernie, wzrastając razem z nim, zdławiły je.
8. Jeszcze inne padło na dobrą, ziemię, wzeszło i wydało plon stokrotny. Mówiąc to, wołał: – Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
9. Pytali Go uczniowie Jego, co mogłaby znaczyć ta przypowieść.
10. On zaś powiedział: – Warn dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałym – w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli.
11. Oto, czym jest ta przypowieść: ziarnem jest Słowo Boże.
12. To na drodze to ci, którzy usłyszeli, po czym przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzywszy, nie zostali zbawieni.
13. To zaś na skale to ci, którzy skoro usłyszą, z radością przyjmują Słowo, ale korzeni nie mają; przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają.
14. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc, dławieni są przez troski i bogactwo, i rozkosze życia, i nie dochodzą do dojrzałości.
15. A tym w dobrej ziemi są ci, którzy usłyszawszy Słowo sercem pięknym i dobrym, zachowują je [w nim] i przynoszą plon dzięki swej stałości.

 

Łk 8, 5-15; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close