Ewangelia o Sądzie Ostatecznym

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia wg św. MateuszaW czasie niedzielnej Liturgii Świętej, przygotowującej nas do Wielkiego Postu – tzw. niedzieli mięsopustnej, w dniu 23 lutego 2014 r. była czytana Ewangelia wg św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił JE Arcybiskup Abel.

31. Rzecze Pan: kiedy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32. I zostaną przed Nim zgromadzone wszystkie narody. I oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
33. I ustawi owce po swojej prawicy, kozły zaś po lewicy.
34. Wtedy powie król tym po swej prawicy: – Chodźcie, błogosławieni Ojca Mego, miejcie udziały w Królestwie przygotowanym wam od stworzenia świata.
35. Byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i napoiliście Mnie, byłem obcy i przyjęliście Mnie,
36. nagi i odzialiście Mnie, zachorowałem i odwiedziliście Mnie, w więzieniu byłem i przyszliście do Mnie.
37. Wówczas odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: – Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnego i nakarmiliśmy lub spragnionego i napoiliśmy?
38. Kiedy widzieliśmy Cię obcego i przyjęliśmy lub nagiego i odzialiśmy?
39. Kiedy widzieliśmy Cię chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
40. I odpowiadając, król powie im: – Amen, mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.
41. Wtedy powie i tym po lewicy: – Pójdźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
42. Byłem bowiem głodny i nie daliście Mi jeść, byłem spragniony i nie napoiliście Mnie,
43. obcy byłem i nie przyjęliście Mnie, nagi i nie odzialiście Mnie, chory i w więzieniu i nie odwiedziliście Mnie.
44. Wówczas odpowiedzą i oni, mówiąc: – Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci?
45. Wtedy odpowie im, mówiąc: – Amen, mówię wam. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie nie uczyniliście.

46. I ci pójdą na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś na życie wieczne.

Mt 25, 31-46, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close