Ewangelia – ucieczka i powrót Jezusa z Egiptu

Ewangelia - białe szaty

W niedzielę 28 grudnia, zaraz po Bożym Narodzeniu, w cerkwi była czytana Ewangelia, którą również można było usłyszeć drugiego dnia świąt. W tym dniu czytane są bowiem fragmenty Ewangelii wg św. Mateusza opisujące ucieczkę Jezusa do Egiptu, rzeź dzieci w Betlejem, a także powrót Jezusa z Egiptu. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.

Ucieczka do Egiptu

13. Kiedy mędrcy odeszli, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: – Powstawszy, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.
14. On zaś, podniósłszy się, wziął w nocy Dziecię i Matkę Jego i odszedł do Egiptu.
15. I był tam aż do śmierci Heroda; aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka mówiącego od Pana: Z Egiptu powołałem Syna Mego.

Rzeź dzieci w Betlejem

16. Wtedy to Herod, widząc, że mędrcy go zwiedli, rozgniewał się wielce i posławszy [żołnierzy] zgładził wszystkich chłopców dwuletnich i młodszych w Betlejem i w całej jego okolicy, odpowiednio do czasu, o którym dowiedział się od mędrców.
17. Wówczas wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza mówiącego:
18. Głos usłyszano w Ramie: Lament, płacz i biadanie wielkie. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce być pocieszona, albowiem już ich nie ma.

Powrót z Egiptu

19. Kiedy zaś Herod umarł, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie,
20. mówiąc: – Powstawszy weź Dziecię i Matkę Jego i idź do ziemi Izraela. Pomarli bowiem ci, którzy nastawali na życie Dziecięcia.
21. On zaś podniósłszy się, wziął Dziecię i Matkę Jego i wszedł do ziemi Izraela.
22. Usłyszawszy zaś, że Archelaos króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść. Pouczony zaś we śnie, udał się w granice Galilei.
23. I przyszedłszy zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroków: – Nazarejczykiem nazywany będzie.

 

Mt 2, 13-23; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close