Ewangelia na Wniebowstąpienie Pańskie

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia - białe szatyNa 40. dzień od Paschy przypada w prawosławnym kalendarzu liturgicznym jedno z dwunastu wielkich świąt, Wniebowstąpienie Pańskie. W tym roku to wielkie święto przypadło na czwartek 29 maja. Z tego też tytułu w cerkwi katedralnej został odprawiona Boska Liturgia w czasie której została odczytana Ewangelia wg. św. Łukasza – Jezus ukazuje się apostołom oraz Wniebowstąpienie Jezusa. Ewangelię czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

Jezus ukazuje się uczniom

36. W tych dniach, powstawszy Jezus z martwych, stanął pośród uczniów Swoich i rzecze im: – Pokój wam!
37. A oni, zdjęci trwogą i strachem, sądzili, że widzą ducha.
38. On zaś rzekł im: – Dlaczego tak poruszeni jesteście? I dlaczego zwątpienie wstępuje do serc waszych?
39. Popatrzcie na ręce Moje i nogi Moje, że to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała ni kości, a widzicie, że Ja mam.

40. I powiedziawszy to, pokazał im ręce i nogi.
41. Gdy zaś oni jeszcze z radości nie dowierzali i zdumiewali się, rzekł im: – Macie tutaj coś do zjedzenia?
42. Podali Mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. 43.1 wziąwszy, zjadł przed nimi.
44. Rzekł zaś do nich: – Te są Moje Słowa, które powiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że ma się wypełnić wszystko, co napisano o Mnie w Prawie Mojżesza i u Proroków, i w Psalmach.
45. Wtedy otworzył ich umysł, by zrozumieli Pisma.
46. I rzekł im: – Tak napisano: Chrystus ma cierpieć i powstać z martwych dnia trzeciego,
47. i w Jego imię ma być głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, począwszy od Jeruzalem.
48. Wyście tego świadkami!
49. I [oto] Ja ześlę na was obietnicę Ojca Mojego, wy zaś zostańcie w mieście Jeruzalem, póki nie obleczecie się mocą z wysokości.

Wniebowstąpienie Jezusa

50. Wyprowadził ich [na zewnątrz] aż ku Betanii i podniósłszy swe ręce, pobłogosławił ich.
51. I stało się, gdy ich błogosławił, że oddalił się od nich i został wzięty do nieba.
52. A oni – oddawszy Mu pokłon – z radością wielką po wrócili do Jeruzalem
53. i byli nieustannie w świątyni, wysławiając i błogosławiąc Boga. Amen.

Łk 24, 36-53, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close