Ewangelie na II niedzielę Wielkiego Postu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię czyta ks. diakon Marek WaszczukW drugą niedzielę Wielkiego Postu są czytane Ewangelie wg św. Marka i św. Jana. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 16 marca 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienie Pańskiego w Lublinie, Ewangelie odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił ks. proboszcz Andrzej Łoś.

1. W tych dniach, Jezus wszedł do Kafarnaum, rozszedł się słuch, że jest w domu.
2. Zbiegło się tak wielu, że nawet u drzwi nie było miejsca, a On głosił im Słowo.
3. Wtedy przynoszą Mu paralityka, dźwiganego przez czterech.
4. Nie mogąc przynieść do Niego ze względu na tłum, odkryli dach i rozebrawszy go spuścili matę, na której leżał sparaliżowany.
5. Jezus, widząc wiarę ich, rzecze do paralityka: – Dziecko, grzechy twoje są odpuszczone.
6. Zasiadali zaś tam pewni znawcy Ksiąg, którzy rozmyślali w sercach swoich:
7. – Cóż on mówi? Bluźni! Kto może odpuszczać grzechy prócz Boga samego!
8. Jezus, natychmiast rozpoznawszy duchem swoim, że ci tak w sobie rozmyślają, rzecze im: – Dlaczego tak rozmyślacie w sercach swoich?
9. Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź swą matę i zacznij chodzić?
10. Otóż byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – rzecze paralitykowi:
11. – Mówię ci, wstań, weź swą matę i idź do domu.
12. Podniósł się i szybko chwytając matę na oczach wszystkich, odszedł, tak że wszyscy nie mogli nadziwić się i nie przestawali wielbić Boga, mówiąc: – Tego jeszcze nie widzieliśmy!

Mk 2, 1-12


9. Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: Ja jestem bramą, przeze Mnie jeśli ktoś wejdzie, zbawiony zostanie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
10. Złodziej przychodzi tylko, aby kraść, zarzynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby życie mieli i mieli w obfitości.
11. Ja jestem tym dobrym pasterzem; dobry pasterz życie swoje oddaje za owce.
12. Najemnik, ten, który nie jest pasterzem, dla którego te owce nie są własne, widzi nadchodzącego wilka i porzuca owce, i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza.
13. Bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
14. Ja jestem tym dobrym pasterzem i znam Moje, i Moje Mnie znają.
15. Jak Ojciec Mnie zna, tak i Ja znam Ojca i duszę Moją oddaję za owce.
16. A mam inne owce, które nie są z tej zagrody. I te trzeba Mi prowadzić, i głos Mój usłyszą, i nastanie jedno stado, jeden pasterz.

J 10, 9-16, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close