On nas oświeca…

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

On nas oświeca...On nas oświeca... – pod takim tytułem ukazała się płyta cd, wydana w 2007 r. z okazji 60-lecia Monasteru św.św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Na płycie znalazło się 20 duchowych pieśni prawosławnych w wykonaniu żeńskiego chóru Monasteru św.św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. W portalu orthodox.fm zamieszczamy tylko trzy z nich, jednocześnie gorąco zachęcając do zapoznania się z całością tego wartościowego wydawnictwa muzycznego.

Ih. Hermiona - Ihumenia monasteru

Święta Góra Grabarka jest miejscem, które skłania do modlitwy, duchowego wysiłku, wewnętrznej przemiany. Tutaj człowiek pragnie stać się lepszy, odczuwa potrzebę Bożej Opieki, Łaski i Miłosierdzia. Od wieków Święta Góra nie przestaje być miejscem wybranym do przybliżania ludzi żyjących na ziemi do tego co wyższe, poza ziemskie. Z czasem stała się też miejscem życia i trudu mniszek, które całą sobą służą Bogu. Już 60 lat na Grabarce nieustannie płonie ogień modlitwy. W tym okresie swe życie poświęciło tu Bogu blisko pięćdziesiąt osób. Większość z nich odeszła już do Pana. Głównym zadaniem mnichów jest modlitwa. Kiedy ludzie zajęci pracą, codziennymi obowiązkami, zapominają o niej, modlą się za nich mnisi, a ich modlitwy, jak mówią Ojcowie Kościoła, umacniają życie rodzinne i wiarę Cerkwi.

Życie monastyczne wiedzie drogą wąską i trudną, w samotności i ciszy swojej celi mnich poznaje smak ciężkiej walki z pokusami, odbiera je jednak jako szczęśliwy dar, gdyż równolegle doznaje takiej radości, jaka nie jest dostępna ludziom świeckim. Ból i cierpienie przeplatają się z ukojeniem. Wzorem dla mniszek z Grabarki są patronki monasteru – św.św. Marta i Maria. Święte niewiasty całym swoim sercem umiłowały Chrystusa, służyły Mu z miłością, wiarą, oddaniem i poświęceniem. Doświadczyły wielkiego cierpienia po śmierci umiłowanego brata, jednak ból rozłąki Chrystus przemienił w nieoczekiwaną radość – po czterech dniach od śmierci Łazarz został wskrzeszony.

Naszym celem, tak jak każdego mnicha, jest podążanie za Chrystusem, udział w Jego ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu. W dzisiejszym świecie walka o Chrystusowe ideały jest coraz trudniejsza, jednak wszechmocny Bóg, jak dobry Ojciec, umacnia wiarę i siły, krzepi i raduje serca swych umiłowanych dzieci. Żyjąc w monasterze, w pełnym posłuszeństwie i pokorze, mnich odczuwa Bożą miłość, namiastkę rajskiego szczęścia.

Ih. Hermiona – Ihumenia monasteru

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close