Prawa przysługujące uchodźcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

Koło lubelskie Bractwa CiM opracowało praktyczne formy pomocy dla uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy. W tym tygodniu odbyło się spotkanie członków naszego koła ze specjalistą prawa – mec. Michałem Koziejem. Dyskutowaliśmy nad optymalną formą pomocy dla uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy. Wiele organizacji i instytucji państwowych, jak również osób indywidualnych jest zaangażowanych w taką pomoc, toteż ważne jest aby im nie przeszkadzać dublując te działania, a je wspomagać. Za najważniejsze uznaliśmy, aby częstokroć zagubieni w nowej rzeczywistości uchodźcy, mieli dostęp do pewnych informacji o przysługujących im prawach i pomocy ze strony Państwa Polskiego. Po spotkaniu , zebraliśmy syntetyczne informacje na ten temat. Przygotujemy ulotkę w językach ukraińskim i rosyjskim, którą członkowie Bractwa CiM będą rozdawać w lubelskiej cerkwi katedralnej po zakończeniu Boskiej Liturgii. Ponadto w czasie lekcji religii w parafialnej szkółce niedzielnej Bractwo CiM będzie prowadziło praktyczne lekcje dla początkujących z języka polskiego, adresowane do uchodźców. Oczywiście zachęcamy do wszelkich innych form pomocy uchodźcom, materialnej, finansowe, czy logistycznej.

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

 • Osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. przebywają w Polsce legalnie. Dotyczy to także osób, które dotarły do Polski przemieszczając się przez inne kraje jak np. Mołdawia, Rumunia, Węgry czy Słowacja czyli nie przekraczając bezpośrednio granicy ukraińsko-polskiej.
 • Osoby te otrzymują w Polsce status uchodźcy wojennego, co oznacza, że od 24.02.2022 r. przez okres 18 miesięcy, tzn. do 24.08.2023 r. ich pobyt w Polsce jest legalny.
 • Osoby te w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia przekroczenia granicy mają czas na decyzję czy chcą zostać w Polsce czy udać się do innych krajów.
 • Jeżeli decydują o pozostaniu w Polsce mogą starać się o uzyskanie nr PESEL. Nikt nie będzie im odbierał paszportów.
Co umożliwi im uzyskanie nr PESEL:
 • ubieganie się o świadczenia socjalne np. 500+ na każde dziecko, wyprawkę szkolną,
 • dostęp do rynku pracy, w tym poszukiwanie pracy w Urzędzie Pracy, czy założenie własnej działalności gospodarczej,
 • bezpłatny dostęp do służy zdrowia,
 • bezpłatny dostęp do edukacji,
 • łatwiejsze założenia konta w banku.

Zapisy na konkretne daty i godziny, a następnie na wydawanie nr PESEL są prowadzone w Lublinie od poniedziałku do piątku w czterech lokalizacjach:

 1. Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88, w godz. 7.30 – 15.30
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) przy ul. Wieniawskiej 14, w godz. 7.45 – 15.15
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) przy ul. Filaretów 44, w godz. 7.45 – 15.15
 4. Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11, w godz. 7.45 – 15.15

Osoba, która opuści Polskę na dłużej niż 30 dni straci status uchodźcy.

W celu uzyskania informacji i pomocy:
 • kom. +48 533 391 569, 
 • kom. + 48 692 476 823

Українською мовою

Інформація для біженців з України

 • Громадяни, що прибули до Польщі з України після 24.02.2022 перебувають на території Польщі легально. Це стосуються також осіб, які прибули до Польщі перетинаючи кордони інших країн, наприклад: Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, тобто не перетинаючи безпосередньо українсько-польський кордон.
 • Вище згадані особи отримують у Польщі статус біженця, а це означає, що від 24.02.2022 протягом 18 місяців, тобто до 24.08.2023, перебувають на території Польші легально.
 • Вище згадані особи протягом 60 днів від дня перетину кордону мають час на прийняття рішення щодо того залишатися у Польші чи поїхати до іншої країни.
 • Якшо дані особи вирішують залишитися у Польщі можуть отримати ідентифікаційний номер (PESEL). Ніхто не забиратиме паспортів.
Можливості, які надає ідентифікаційний номер (PESEL):
 • Звертатися за соціальною допомогою, наприклад: 500+ на кожну дитину, допомога на початок навчального року.
 • Легальне працевлаштування, у тому чисті за посередництвом Державного Центру Працевлашування (Urząd Pracy), або відкриття власного підприємництва.
 • Безкоштовне медичне обслуговування.
 • Безкоштовна освіта.
 • Упрощена процедура відкриття рахунку у банку.

Записи на конкретні дати і години, а далі на видачу PESEL проводяться у Любліні від понеділку до п’ятниці за такими адресами:

 1. Центр допомоги громадянам України, ul. Zemborzycka 88, години роботи 7.30 – 15.30
 2. Бюро обслуги мешканців, ul. Wieniawska 14, години роботи 7.45 – 15.15
 3. Бюро обслуги мешканців, ul. Filaretów 44, години роботи 7.45 – 15.15
 4. Центр допомоги громадянам України у спортивному залі Комплексу шкіл одягу та текстилю, ul. Lwowska 11, години роботи 7.45 – 15.15

Особи, що покидають Польщу на термін довший ніж 30 днів втрачають статус біженців.

Для отримання інформації і допомоги:
 • Тел. +48 533 391 569
 • Тел. +48 692 476 823

На русском языке

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

 • Лица, прибывшие в Польшу с Украины после 24.02.2022 находятся в Польше легально. Это также касается лиц, которые доехали до Польши через другие страны, например Молдавию, Румынию, Венгрию или Словакию, не пересекая непосредственно польско-украинскую границу. 
 • Эти лица получают в Польше статус военных беженцев, означающий, что с 24.02.2022 в течение 18 месяцев, то есть до 24.08.2023 г. их пребывание в Польше является легальным.
 • Лица эти, в срок не превышающий 60 дней со дня пересечения границы, имеют время на принятие решения остаться в Польше или отправиться в другие страны.
 • При решении остаться в Польше можно получить номер PESEL. У беженцев никто не будет забирать паспорта.
Что дает получение нр. PESEL:
 • предоставление социальной помощи, нпр. 500 злотых в месяц на каждого ребенка, все необходимое для школы,
 • доступ на трудовой рынок, в том числе возможность поиска работы через Бюро по трудоустройству или регистрация индивидуальной трудовой деятельности,
 • бесплатное медицинское обслуживание,
 • доступ к бесплатному образованию,
 • упрощенная регистрация банковского счета.

Предварительная запись на конкретный день и час и на выдачу номера PESEL производится с понедельника по пятницу по следующим четырем адресам:

 1. Центр помощи гражданам Украины, ул. Зембожыцка 88, с 7.30 до 15.30
 2. Бюро обслуживания жителей (BOM), ул. Венявска 14, с 7.45 до 15.15
 3. Бюро обслуживания жителей (BOM), ул. Филаретув 44, с 7.45 до 15.15
 4. Центр помощи гражданам Украины в спортивном зале Комплекса текстильных школ, ул. Львовска 11, с 7.45 до 15.15

Лицо, покинувшее Польшу на срок более 30 дней теряет статус беженца.

По вопросам получения информации и помощи обращаться:
 • тел. +48 533 391 569, 
 • тел. + 48 692 476 823

 

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

 

Ustawa o prawach przysługujących uchodźcom wojennym z Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 roku polskie władze uchwaliły ustawę “O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Oto pełny tekst tej ustawy…

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close