Przypowieść o uczcie weselnej

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W czternastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – przypowieść o uczcie weselnej. Ewangelię w lubelskiej katedrze czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz.

Przypowieść o uczcie weselnej

1. Rzecze Pan taką przypowieść:
2. Królestwo Niebios podobne jest do człowieka, króla, który urządził wesele synowi swemu.
3. Iposłał sługi swoje, by zwołać zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść.
4. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: – Powiedzcie zaproszonym: oto ucztę mą przygotowałem, woły moje i tuczne zwierzęta zabite i wszystko gotowe. Przyjdźcie na wesele!
5. Lecz oni lekceważąc, odeszli, ten na swoje pole, tamten do handlu swego.
6. Pozostali zaś pojmawszy sługi jego, znieważyli i pozabijali [ich].
7. Król, usłyszawszy o tym, wpadł w gniew i posławszy swe wojska, zgładził owych zabójców i miasto ich spalił.
8. Wówczas mówi sługom swoim: – Tak więc wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni.
9. Idźcie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek byście znaleźli, zapraszajcie na wesele.
10. Wyszedłszy na drogi, słudzy owi zebrali wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych, i zapełnił się dom weselny biesiadującymi.
11. Gdy król wszedł, by zobaczyć biesiadników, ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego w szaty weselne.
12. I mówi mu: – Przyjacielu, jak wszedłeś tu, nie mając szaty weselnej? On zaś milczał.
13. Wówczas król rzekł sługom: – Związawszy mu nogi i ręce, wyrzućcie go w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
14. Wielu bowiem jest powołanych, mało zaś wybranych.

Mt, 22, 1-14, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close