Serbska Boska Liturgia – Wierzę w Boga

Kopuła głównej cerkwi monasteru Święty Roman w Serbii

Prezentujemy modlitwę „Wierzę w Boga”, nagraną w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w monasterze Święty Roman w Serbii. Monaster został założony w IX wieku przez św. Romana i od tego świętego wziął swoją nazwę.

„Wieruju” to kolejna część w ramach naszego cyklu prezentacji Boskiej Liturgii z siostrzanej serbskiej cerkwi prawosławnej.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało.
Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego.
I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma.
Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca.
I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca.
I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków.
W jedeną Świętą, Powszechny i Apostolską Cerkiew.
Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekuję zmartwychwstania umarłych.
I życia przyszłego wieku. Amen

Tłumaczenie na podstawie Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl…

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close