Święto w Wólce Kraśniczyńskiej

Kraśniczyn – wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn, nad rzeką Wojsławką (prawy dopływ Wieprza). Posiadała prawa miejskie do 3 lipca 1821 roku. Pierwsze wzmianki o Kraśniczynie pojawiiły się w 1564 roku, był on wówczas najmniejszym miasteczkiem w powiecie krasnostawskim. Jednak początki osadnictwa na tych terenach sięgają przełomu XIV i XV wieku. Wcześniej był to bagienny i lesisty teren nie zachęcający do osadnictwa. Tereny obecnej gminy Kraśniczyn należały do powiatu krastostawskiego i ziemi chełmskiej w województwie ruskim. Taki stan przynależności administracyjnej trwał prawie do końca XVIII wieku.

Dziś w skład miejscowości należących do gminy Kraśniczyn wchodzi między innymi wieś Wólka Kraśniczyńska. Oto na tak pięknie krajobrazowo-malowniczych terenach w postaci dolin z wąwozami oraz lasami jaworo-dębowymi nieopodal Rezerwatu Przyrody Głęboka Dolina wznosi się  na cmentarzu we wsi Wólka Kraśniczyńska niewielka kaplica p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (filia Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Bończy).

W dniu 15 sierpnia br. Świątynia ta już po raz 10-ty przeżywała swoją małą Paschę, jak przyjęło się określać w tradycji kościoła wschodniego święto patronalne danej cerkwi. Właśnie w tym roku przypada skromny jubileusz istnienia tej kaplicy od momentu jej poświęcenia (konsekracji)  w 2007 roku 15 sierpnia przez Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Abla Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Z Woli Bożej i błogosławieństwem Jego Ekscelencji Władyki Abla oraz staraniami ks. prot. Witolda Charkiewicza Dziekana Okręgu Zamojskiego (wówczas p.o. Proboszcza parafii w Bończy) podjęto inicjatywę wzniesienia obiektu sakralnego na terenie wsi Wólka Kraśniczyńska, aby tym samym zapewnić odbywanie praktyk religijnych tutejszej społeczności prawosławnej.

W pozyskanie terenu (działki) pod budowę kaplicy w dużym stopniu przyczyniły się władze  gminne Gminy Kraśniczyn, które aktem darowizny przekazały część działki gminnej pod budowę nowej cerkwi, a także przekazaniem terenu ziemi przez tutejszych parafian pod nowo budującą się świątynię. I tak w rezultacie zaistniałych okoliczności wypływajacych z potrzeb duchowo-praktyczno-religijnych tutejszej społeczności inspirowanej przez miejscowego duszpasterza tutejszych wiernych ks. Proboszcza Witolda Charkiewicza powstała prawosławna kaplica, która swoją architekturą doskonale wpisała się w ten malowniczy krajobraz położony u podnóża Rezerwatu Przyrody Głęboka Dolina.

Dzisiejszy mały nasz jubileusz 10-cia istnienia kaplicy zaznaczyliśmy naszą modlitwą eucharystyczną podczas Świętej Boskiej Liturgii w dniu święta parafialnego Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, które zgromadziło grono przybyłych księży, wiernych oraz sympatyków parafii.

Z okolicznościowym kazaniem do zgromadzonych wiernych oraz  zaproszonych gości zwrócił się ks. Paweł Siebiesiewicz Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie, który na podstawie literatury patrystycznej Świętych Ojców cerkwi prawosławnej dał świadectwo Wielkiego Wstawiennictwa Przenajświętszej Bogurodzicy za cały lud Boży u Tronu Boga Wszechmogącego. Tym samym pokazując Wielkie Dzieło zbawienia całej ludzkości w osobie Bogurodzicy zawieżając Jej wstawiennictwu parafian jak i wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej modlitwie poświęconej adoracji Maryi Dziewicy.

Uroczystości liturgiczne zakończyła modlitwa na poświęcenie ziół i płodów ziemi oraz mnogoletstwija (życzenia długich lat ordynariuszowi, władzom i wszystkim obecnym).

Słowo skierowane do wiernych przez głównego celebransa Boskiej Liturgii ks. prot. Jerzego Łukaszewicza  wikariusza parafii katedralnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, zapewniło o łączności duchowo-modlitewnej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, lecz okoliczności podyktowane kolizją obowiązków nie pozwoliły Władyce osobiście dziś uczestniczyć w naszym święcie. Podziękowania wszystkim duchownym, władzom gminnym, pocztom sztandarowym OSP, chórowi ,,Chołmszczyna”, który swoim śpiewem inicjował głębię duchowego przeżywania Boskiej Liturgii, oraz wspólny posiłek wszystkich wiernych zakończył obchody święta patronalnego kaplicy w Wólce Kraśniczyńskiej.

Autor – Elżbieta Weremijewicz

Zdjęcia – Ewa Petruk

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close