Święty Paisjusz Hagioryta

Starzec Paisjusz, mnich ze Świętej Góry Athos, został kanonizowany 13 stycznia 2015 r. w czasie sesji Świętego Synodu Biskupów Ekumenicznego Patriarchatu w Konstantynopolu. Święty Paisjusz został już wcześniej uznany świętym przez wiernych i dlatego Jego formalna kanonizacja była kwestią czasu. Ojciec Paisjusz odszedł z tego świata blisko 20 lat temu, mimo to jego mądre i krytyczne refleksje nad kondycją współczesnego świata nie straciły nic ze swojej aktualności i są żywe wśród wiernych. Bóg jest cudowny pośród Swoich Świętych! Możemy już wznosić modlitwy o błogosławieństwo do Świętego Paisjusza.

Swiatyj Otcze Paisiju, moli Boha o nas!

Święty Paisjusz jest dobrze znany wiernym prawosławnym w Polsce. Przetłumaczono i wydano u nas wiele wspaniałych książek o Świętym Starcu. Na naszym portalu są zamieszczone fragmenty jednej z nich w postaci audiobooka „Z bólem i miłością o współczesnym człowieku”. O cudach Świętego Paisjusza opowiadał Metropolita Nikolaos w czasie swojej wizyty w Lublinie w maju 2014 roku.

Źródło informacji: Orthodox Christians Network


Władyka Nikolaos o Świętym Paisjuszu

 


Z bólem i miłością o współczesnym człowieku

Starzec Paisjusz Hagiorytra - przedmowa sióstr redaktorek

Rozpoczynamy cykl nagrań dźwiękowych, zawierających przemyślenia i mądrości mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "[...]

Starzec Paisjusz - wprowadzenie

Prezentujemy pierwsze z cyklu nagrań dźwiękowych, zawierających przemyślenia i mądrości mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w [...]

Starzec Paisjusz - jak męczą się ludzie

Jak męczą się ludzie - to kolejna część z cyklu przemyśleń i mądrości mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z bóle[...]

Starzec Paisjusz - bezpieczeństwo i brak bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i brak bezpieczeństwa - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z b[...]

Mądrości Świętego Paisjusza

Polecamy wysłuchanie przemyśleń duchowych Starca Paisjusza Hagioryty, mnicha ze Świętej Góry Athos. Nagrania składają się na cykl, zrealizowany w oparciu o książkę „Z bólem i miłoś[...]

Starzec Paisjusz - ludzkie poszukiwania

Ludzkie poszukiwania - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z bólem i miłością [...]

Starzec Paisjusz - w naszej epoce brak żywych przykładów

W naszej epoce brak żywych przykładów - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z [...]

Starzec Paisjusz - łatwo i przyjemnie jest zjechać z górki

Łatwo i przyjemnie jest zjechać z górki - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji [...]

Starzec Paisjusz - Bóg nie porzuca nas na łaskę losu

Bóg nie porzuca nas na łaskę losu - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z bóle[...]

Starzec Paisjusz - nadchodzą trudne czasy

Nadchodzą trudne czasy - to kolejna część z cyklu rozważań mnicha ze Świętej Góry Athos - Starca Paisjusza Hagioryty, które zostały zebrane i wydane w publikacji "Z bólem i miłości[...]

Starzec Paisjusz - o tym, że grzech stał się modny

O tym, że grzech stał się modny - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały ze[...]

Starzec Paisjusz - ludzi dręczy sumienie

Ludzi dręczy sumienie - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wy[...]

Starzec Paisjusz - odchodząc od Boga, człowiek cierpi piekielne męki

Odchodząc od Boga, człowiek cierpi piekielne męki - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje [...]

Starzec Paisjusz - człowiekowi zapłaci ten gospodarz, dla którego pracuje

Człowiekowi zapłaci ten gospodarz, dla którego pracuje - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refle[...]

Starzec Paisjusz - swoim grzechem dajemy diabłu prawa nad sobą

Swoim grzechem dajemy diabłu prawa nad sobą - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teolog[...]

Starzec Paisjusz - spowiedź pozbawia diabła praw do człowieka

Spowiedź pozbawia diabła praw do człowieka - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa[...]

Starzec Paisjusz - do czystej istoty Bożej diabeł się nie zbliża

Do czystej istoty Bożej diabeł się nie zbliża - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teol[...]

Starzec Paisjusz - nie nawiązujmy z rogatym rozmowy

Nie nawiązujmy z rogatym rozmowy - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały z[...]

Starzec Paisjusz - diabeł jest bezsilny

Diabeł jest bezsilny - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wyd[...]

Starzec Paisjusz - diabeł jest głupi

Diabeł jest głupi - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wydane[...]

Starzec Paisjusz - po co Bóg pozwala diabłu nas kusić

Po co Bóg pozwala diabłu nas kusić - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały[...]

Starzec Paisjusz - diabeł nie chce się pokajać

Diabeł nie chce się pokajać - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebran[...]

Starzec Paisjusz - pokora niweczy diabła

Pokora niweczy diabła - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wy[...]

Starzec Paisjusz - diabeł włada marnością

Diabeł włada marnością - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i w[...]

Starzec Paisjusz - pierwszeństwo powinno mieć piękno duszy

Pierwszeństwo powinno mieć piękno duszy - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zo[...]

Starzec Paisjusz - doczesne pragnienia

Doczesne pragnienia - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wyda[...]

Starzec Paisjusz - radości doczesne - to radości materialne

Radości doczesne - to radości materialne - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa [...]

Starzec Paisjusz - świecki duch w życiu duchowym

Świecki duch w życiu duchowym - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebr[...]

Starzec Paisjusz - duch świecki - to choroba

Duch świecki - to choroba - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane [...]

Starzec Paisjusz - niesprawiedliwość gromadzi gniew Boży

Niesprawiedliwość gromadzi gniew Boży - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa z[...]

Starzec Paisjusz - człowiek niesprawiedliwy doświadcza cierpień

Człowiek niesprawiedliwy doświadcza cierpień - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teo[...]

Starzec Paisjusz - nieuczcicwość przyczynia cierpień także potomkom

Nieuczcicwość przyczynia cierpień także potomkom - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleks[...]

Starzec Paisjusz - ten, kto postępuje z nami niesprawiedliwie, czyni nam dobro

Ten, kto postępuje z nami niesprawiedliwie, czyni nam dobro - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos.[...]

Starzec Paisjusz - komu podatek - podatek

Komu podatek - podatek - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i w[...]

Starzec Paisjusz - jak świat pogrążył się w zakłamaniu

Jak świat pogrążył się w zakłamaniu - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa został[...]

Starzec Paisjusz - jeżeli człowiek jest sprawiedliwy, Bóg jest po jego stronie

Jeżeli człowiek jest sprawiedliwy, Bóg jest po jego stronie - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. [...]

Starzec Paisjusz - człowiek prawy zostanie wynagrodzony

Człowiek prawy zostanie wynagrodzony jeszcze w tym życiu - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Ref[...]

Starzec Paisjusz - błogosławcie, a nie przeklinajcie

Błogosławcie, a nie przeklinajcie - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały [...]

Starzec Paisjusz - choroby i nieszczęśliwe wypadki

Choroby i nieszczęśliwe wypadki będące skutkiem przekleństwa - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos.[...]

Starzec Paisjusz - rodzicielskie przekleństwo działa bardzo silnie

Rodzicielskie przekleństwo działa bardzo silnie - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje te[...]

Starzec Paisjusz - "szlachetne przekleństwo"

"Szlachetne przekleństwo" - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane [...]

Starzec Paisjusz - urok

Urok - to tytuł kolejnej części rozważań, którymi dzieli się z nami Starzec Paisjusz Hagioryta, mnich ze Świętej Góry Athos. Refleksje teologa zostały zebrane i wydane w publikacji[...]

 

Nota biograficzna

Błogosławiony Starzec Paisjusz (świeckie nazwisko Arseniusz Eznepidis) urodził się 25 lipca 1924 roku (starego stylu) we wsi Farasy w Kapadocji (Azja Mniejsza). Podczas wymiany ludności został jako niemowlę przywieziony do Grecji. Jego rodzice osiedlili się w niewielkim miasteczku Konica, gdzie przyszły Starzec dorastał i otrzymał wykształcenie początkowe.

Już od dzieciństwa Arseniusz żył jak asceta. Znajdował upodobanie w lekturze żywotów świętych, gorliwie, z niezwykłą pilnością i zdumiewającą bezkompromisowością starając się naśladować ich trud ascetyczny. Oddawał się nieustannej modlitwie i równocześnie starał się rozwinąć w sobie miłość i pokorę. W wieku młodzieńczym przyszły Starzec wyuczył się rzemiosła ciesielskiego, pragnąc być pod tym względem podobnym do Chrystusa. Kiedy w Grecji zaczęła się wojna domowa (1944-1948), Arseniusz Eznepidis został powołany do armii czynnej, zdobył wojskową specjalność radiotelegrafisty i przez trzy i pół roku służył Ojczyźnie. W wojsku kontynuował życie ascetyczne, wyróżniał się odwagą, ofiarnością, wysoką moralnością chrześcijańską i wielostronnymi uzdolnieniami.

Spłaciwszy dług Ojczyźnie, Arseniusz wkroczył na drogę życia monastycznego – tę drogę, do której dążył od dzieciństwa. Jeszcze jako człowiek świecki nieraz przeżywał pobożne doświadczenia życia w Chrystusie. Ale kiedy został mnichem, widoczna stała się szczególna laska, jaką obdarzali go święci, Przenajświętsza Bogarodzica i sam Pan Bóg. Ojciec Paisjusz doskonalił się duchowo na Świętej Górze Atos, w monasterze Stomion w Konicy i na Synaju. Żył w odosobnieniu, całkowicie powierzywszy się Bogu, który następnie okazał go i oddal ludziom. Wielu ludzi przychodziło do Starca, znajdując kierownictwo i pociechę, lekarstwo i spokój dla swoich zmęczonych dusz. Boska miłość płynęła ze świętej duszy Starca, blask Łaski Bożej jaśniał na jego świątobliwym obliczu. Całymi dniami bez ustanku Starzec Paisjusz ze Świętej Góry przynosił ludziom ulgę w ich bólu, roztaczając wokół siebie boskie pocieszenie.

12 lipca 1994 roku po cierpieniach zaiste równych cierpieniom męczenników, które wedle słów samego Starca, przyniosły mu więcej korzyści niż ascetyczne trudy całego życia, oddał duszę Panu. Miejscem jego błogosławionej śmierci był monaster Sw. Jana Teologa, położony w pobliżu wsi Suroti nieopodal Salonik. Tam też, po lewej stronie monasterskiej świątyni św. Arseniusza z Kapadocji, Starzec Paisjusz ze Świętej Góry został pogrzebany.

 

Niech jego modlitwy będą z nami. Amen

 

Ihumenia monasteru Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa
mniszka Filotea z siostrami w Chrystusie

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close