Symbol wiary

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Trójcy Świętej według Andrieja RublowaBezpośrednio po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego w siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przypada niedziela Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego. W IV w. na I Soborze Powszechnym 318 Świętych Ojców stworzyło pierwszą część modlitwy Wieruju (Symbol wiary, Credo), którą na każdej Boskiej Liturgii wierni prawosławni odmawiają po dzień dzisiejszy. Istota tej części Symbolu wiary wynika z Ewangelii wg św. Jana, która jest czytana w tą właśnie niedzielę. Prezentujemy Symbol wiary śpiewany w czasie dzisiejszej Liturgii Świętej przez wiernych w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Symbol wiary

Wierzę w Jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który się z Ojca narodził przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Boga Prawdziwego z Boga Prawdziwego, Zrodzonego, Niestworzonego, Współistotnego Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Ponckim Piłatem, i umęczonego, i pogrzebanego. I zmartwychwstałego trzeciego dnia według Pisma. I Który wstąpił na niebiosa, i siedzi po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, Którego Królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana Ożywiającego, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie jest czczony i uwielbiany, Który mówił przez Proroków. W Jedną Świętą Powszechną i Apostolską Cerkiew. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych. I życia przyszłego wieku. Amen.

Modlitewnik prawosławny
Publikacja wydana z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Redakcja i prawa autorskie – o. Piotr Pietkiewicz. Wydawca Orthdruk. Białystok 2009 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close