Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W szesnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej. Słowa Ewangelii poprzedziło czytanie listu Apostoła Pawła do Koryntian.

 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

11. W tych dniach, udał się wszedł Jezus do miasta zwanego Nain, a szli z Nim uczniowie Jego i tłum wielki.
12. Gdy zaś zbliżał się do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, a była ona wdową. Był też z nią znaczny tłum z miasta.
13. I ujrzawszy ją, Pan, wzruszony, ulitował się nad nią i powiedział jej: – Nie płacz!
14.1 przystąpiwszy, dotknął mar, niosący je stanęli, a On powiedział: – Młodzieńcze, mówię ci, powstań!
15. A umarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go matce jego.
16. Strach zaś ogarnął wszystkich i wychwalali Boga, mówiąc: – Prorok wielki jest postawiony wśród nas; oraz: – Bóg nawiedził lud swój.

Łk 7, 11-16; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close