XIII Konferencja Cyrylo-Metodiańska

XIII Konferencja Cyrylo-Metodiańska

Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie już po raz XIII zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskupa Abla. W tym roku zebranych naukowców z całej słowiańskiej Europy zaszczycił swoją obecnością JE Ambasador Bułgarii w Polsce Pan Emil Savov Yalnazov. Konferencję uroczyście otworzył JE Arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chermskiej. Poniżej prezentujemy mowę otwarcia naszego Władyki, kilka migawek fotograficznych, a także cały program tego bogatego wydarzenia naukowego. Konferencja odbyła się w dniach 11-12 maja 2017 r, w Centrum Diecezjalnym w Lublinie, a także na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Migawki fotograficzne

Program XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

Ikona św. św. Cyryla i Metodego

Ikona św. św. Cyryla i Metodego

Dzień I – 11 maja 2017 r. (czwartek)

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ul. Ruska 15

14.00–14.30 Otwarcie konferencji

14.30–16.00 Sesja pierwsza. Moderator: Petar Sotirow

 • Nikolai Chervencov, Naukowe Towarzystwo Bułgarystów w Mołdawii
  Обучение на родния език и история сред българите в Република Молдова
 • Mariyana Tsibranska-Kostova, Bułgarska Akademia Nauk
  Среднолатинската антилатинска полемика на славянския юг през призмата на езика
 • Mariola Walczak-Mikołajczak, UAM w Poznaniu
  Jak pisano o pisaniu?
 • Andrzej Konachowicz, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
  Cyrylometodiańskie wezwania świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu

16.00–16.30 Przerwa

16.30–18.30 Sesja druga. Moderator: Mariyana Tsibranska-Kostova

 • Rositsa Koleva, Uniwersytet Gdański
  Била ли е грешница света равноапостолна Мария Магдалина – една свята подвижница в ребус от грешки и конспирации
 • Maya Ivanova, UAM w Poznaniu
  Кирил и Методий, тяхното дело и науката за тях
 • Dorota Głuszak, UMCS w Lublinie
  O trudnościach w przekładzie rzeczowników w XVII-wiecznej publicystyce rosyjskiej
 • Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Derywaty augmentatywne w serbskiej leksyce potocznej
 • Tina Jugović, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
  Sociokulturno vedenje in začetno usvajanje slovenščine kot neprvega tujega jezika

18.30 Dyskusja i koktajl

Dzień II – 12 maja 2017 r. (piątek)

UMCS, Wydział Humanistyczny, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, s. 102 B

9.00–10.30 Sesja trzecia. Moderator: Kamen Rikev

 • Weronika Markowska, UMCS w Lublinie
  Modalność, efektywność i atrakcyjność w fonodydaktyce języka rosyjskiego
 • Emil Chról, Ukrainistyka UMCS w Lublinie
  Внутренняя эволюция героев монодрам Евгения Гришковца
 • Ganna Kucherevych, Ukrainistyka UMCS
  Семантико-функціональна характеристика української математичної термінології у порівнянні з польською
 • Oliwia Bogusz, Rusycystyka UMCS
  Konstrukcja czasu i organizacja przestrzeni w opowiadaniach o samotności Jeleny Dołgopiat
 • Natalia Żyłka, Rusycystyka UMCS
  Ukraińskie ludowe zwyczaje i obrzędy w opowieściach Mikołaja Gogola „Wieczory na futorze niedaleko Dikańki”
 • Ewelina Szuba, Rusycystyka UMCS
  Возвращение к источникам – обереги
 • Wiktoria Łukasiewicz, Rusycystyka UMCS
  Motyw ogrodu i symbolika kwiatów w opowiadaniu „Апеллесова черта” Borysa Pasternaka

10.30–11.00 Przerwa

11.00–12.30 Sesja czwarta. Moderator: Robert Bońkowski

 • Anna Mikiciuk, Ukrainistyka UMCS
  Nazwy lasów na południowym Podlasiu (na materiale z powiatu bialskiego)
 • Ida Tylega, Bałkanistyka UMCS
  „Życzenia kawowe” jako zjawisko współczesnej kultury bułgarskiej
 • Karolina Sikora, Bałkanistyka UMCS
  Bułgarski prawosławny chrzest oczami Internautów dzisiejszych czasów
 • Martyna Wiatrzyk, Bałkanistyka UMCS
  Nazwy hodowli psów rasowych w Bułgarii – analiza semantyczno-motywacyjna
 • Mateusz Łagożny, Bałkanistyka UMCS
  Bułgarskie media o Polsce i Polakach podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2016 r.
 • Marek Olejnik, UMCS w Lublinie
  Antroponimy niederywowane w starostwie grabowieckiem w XVI–XVII wieku

12.30–12.45 Przerwa

12.45–14.00 Sesja piąta. Moderator: Mariola Walczak-Mikołajczak

 • Svetla Dzhivtereva, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria)
  Концептът „красиво“ в контекста на българската фолклорна обредност
 • Maya Angelova, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria)
  Идеите на проф. Стефан Киров (1862–1943) за обединение на народите във времена на криза на Балканския съюз и на панславянската идея
 • Daniela Kamarincheva, Velislava Doneva, Uniwersytet im. Angeła Kyncheva w Ruse (Bułgaria)
  Езиковите тревоги на един български интелектуалец от началото на XX век
 • Dimka Savova, Uniwersytet Sofijski / UMCS w Lublinie
  Глаголи с форманта си / sobie в българския и в полския език
 • Kalin Mikhaylov, Uniwesrytet Sofijski (Bułgaria)
  Сонетите на Димитър Тополин (Попниколов) като опит за респиритуализиране на сонетната форма
 • Kamen Rikev, UMCS w Lublinie
  Co ilustrują ilustracje? Graficzne wyobrażenia Bałkanów w polskiej prasie z drugiej połowy XIX wieku

14.00–14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close