Kazanie na dwudziestą niedzielę

Kazanie na dwudziestą niedzielę głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie na dwudziestą niedzielę wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafiinawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza – przypowieść o siewcy.