Kazanie na Uspienije

Kazanie na Uspienije głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na święto Zaśnięcia Bogarodzicy, zwane Uspienijem, które według nowego stylu wypada 15 sierpnia, wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej ks. mitrat Andrzej Łoś. Więcej→

1 z 2591234...>>

Ewangelia na Uspienije

Ewangelię na Uspienije czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

15 sierpnia wg nowego stylu przypada jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych – Zaśnięcie Bogarodzicy, zwane również Uspienijem. W czasie Boskiej Więcej→

Ewangelia o uzdrowieniu epileptyka

Ewangelia

W dziesiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu epileptyka. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Ewangelia – przemienienie Jezusa

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W bieżącym roku 6. sierpnia przypada dziewiąta niedziela po Pięćdziesiątnicy, a jednocześnie wg nowego stylu Przemienienie Pańskie, będące jednym z dwunastu wielkich świąt Więcej→