Ewangelia wg św. Mateusza

W VIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza, mówiąca o cudzie pomnożenia przez Chrystusa pięciu ryb i dwóch chlebów i nakarmieniu nimi 5 tysięcy słuchających Jego zbawiennych słów. Więcej→

Prawosławie w Uhrusku

O sytuacji społeczności prawosławnej skupionej wokół uhruskiej świątyni Zaśnięcia Bogarodzicy opowiedział nam ks. mitr. Jan Łukaszuk – dziekan