Kazanie władyki Abla

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Kazanie_wladyka_AbelKazanie do Ewangelii wg św. Mateusza, mówiącej o cudzie pomnożenia pięciu ryb i dwóch chlebów i nakarmieniu nimi 5 tysięcy zgromadzonych, którzy słuchali słów Zbawiciela, wygłosił JE Arcybiskup Abel. 18 sierpnia 2013 r. władyka celebrował Liturgię Święto w swojej macierzystej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Zapraszamy do obejrzenia zapisu filmowego.