Dziękczynienie Bogu

Język nagrania - ukraiński

Ks. Mirosław Kochan - holeszowski proboszczZachęcamy do wysłuchania kazania ks. prot. Mirosława Kochana na piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Duchowny w swych słowach szczególnie podkreśla jak ważne jest dziękowanie za wszystko Bogu. Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.