Ewangelia – Jezus wzywa do naśladowania

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia wg św MarkaW trzecią niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Adoracji Świętego Krzyża. W tym też dniu jest  czytana Ewangelia wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 23marca 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienie Pańskiego w Lublinie, Ewangelię odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Rozdział 8
34. Rzecze Pan: – Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie siebie samego, weźmie krzyż swój i pójdzie w Moje ślady.
35. Kto bowiem chce uratować swoje życie, straci je, a kto straci życie swoje dla Mnie i dla Ewangelii, ten je uratuje.
36. Bo cóż to da człowiekowi, że zdobędzie świat cały, jeśli zmarnuje swoje życie?
37. Jakiegoż bowiem okupu nie dałby człowiek za swoje życie.
38. Kto by się wstydził Mnie i słów Moich przed tym rodem nierządnym i grzesznym, tego również Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami świętymi.
Rozdział 9
1. Powiedział im także: – Zaprawdę powiadam wam, że niektórzy ze stojących tutaj nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego, które przyszło w mocy.
Koniec niedzieli.

Mk 8,34-9,1, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close