Ewangelia o Janie Chrzcicielu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia o Janie ChrzcicieluW dniu 5 stycznia w czasie pierwszej Liturgii Świętej w 2014 roku w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Marka o Janie Chrzcicielu. Ewangelię odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił ks proboszcz Andrzej Łoś.

1. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
2. Tak, jak zapisano u proroków:

Oto ślą wysłannika mego przed tobą,

by ci drogę przetarł.
3. Jego głos rozlega się na pustkowiu:

Drogę Panu torujcie,

ścieżki Mu prostujcie.
4. Wystąpił Jan, ten, który chrzcił na pustkowiu, i wzywał do chrztu ku nawróceniu, dla odpuszczenia grzechów.
5. Ściągała do niego cała ziemia judzka i wszyscy Jerozolimianie. Chrzcił ich w wodach Jordanu, a oni wyznawali swoje winy.
6. Miał zaś Jan na sobie płaszcz z wielbłądziej wełny i pas rzemienny na biodrach swoich, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół.
7. I zwiastował: – Idzie za mną Potężniejszy, przed Kim nie jestem godzien schylić się rozwiązać rzemyk sandałów Jego.
8. Ja chrzciłem was w wodzie, On zaś ochrzci was w Duchu Świętym.

Mk 1, 1-8, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.