Ewangelia na Świętych apostołów Piotra i Pawła

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia - białe szaty29 czerwca według nowego stylu przypada w cerkwi prawosławnej święto Świętych apostołów Piotra i Pawła i kończy się Post Piotrowy. W tym dniu w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – wyznanie Piotra o Jezusie. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk.

Wyznanie Piotra o Jezusie

13. W tych dniach, przybywszy w okolice Cezarei Filipowej, pytał Jezus swych uczniów, mówiąc: – Kim, mówią ludzie, jest Syn Człowieczy?
14. Oni zaś rzekli: – Jedni, że jest Janem Chrzcicielem, drudzy, że Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem lub jednym z proroków.
15. Mówi im: – Wy zaś mówicie, że kim jestem?
16. Odpowiadając zaś, Szymon Piotr rzekł: – Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego.
17. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł mu: – Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, albowiem ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec Mój, Który jest w niebiosach.
18. I Ja ci mówię, że ty jesteś Piotrem i na tej skale zbuduję Kościół Mój i bramy hadesu nie przemogą go.
19. Dam ci klucze Królestwa Niebios i co byś związał na ziemi, będzie związane w niebiosach, i co byś rozwiązał na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach.

 

Mt 16, 13-19 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close