Ewangelia na Świętych apostołów Piotra i Pawła

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia - białe szaty29 czerwca według nowego stylu przypada w cerkwi prawosławnej święto Świętych apostołów Piotra i Pawła i kończy się Post Piotrowy. W tym dniu w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – wyznanie Piotra o Jezusie. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk.

Wyznanie Piotra o Jezusie

13. W tych dniach, przybywszy w okolice Cezarei Filipowej, pytał Jezus swych uczniów, mówiąc: – Kim, mówią ludzie, jest Syn Człowieczy?
14. Oni zaś rzekli: – Jedni, że jest Janem Chrzcicielem, drudzy, że Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem lub jednym z proroków.
15. Mówi im: – Wy zaś mówicie, że kim jestem?
16. Odpowiadając zaś, Szymon Piotr rzekł: – Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego.
17. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł mu: – Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, albowiem ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec Mój, Który jest w niebiosach.
18. I Ja ci mówię, że ty jesteś Piotrem i na tej skale zbuduję Kościół Mój i bramy hadesu nie przemogą go.
19. Dam ci klucze Królestwa Niebios i co byś związał na ziemi, będzie związane w niebiosach, i co byś rozwiązał na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach.

 

Mt 16, 13-19 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.